TECHNOLOGIE

  Technologie dřevostaveb:

   

  Na úvod bude užitečné zmínit alespoň základní rozdíly mezi technologií montovaných dřevostaveb a tradiční zděnou technologií, neboť ta je v naší zemi nejběžnější. Porovnejme zděnou stavbu se sendvičovou.
  Z laického pohledu se může zdát, že dřevostavby svými parametry a uživatelským komfortem nedosahují úrovně staveb zděných. A fakticky to tak v některých případech i je, záleží totiž na technologii.

  Zmíníme-li nejprve přednosti "klasických" technologií, pak jde především o psychologický pocit investora - bydlení v pevné a bezpečné "zděné" stavbě. V principu jde o jednu zásadní výhodu: V případě přírodní katastrofy, zejména povodně, je pravděpodobný rozsah škod u cihelných staveb nižší. Pokud jde o případné riziko požáru, kdy zděné stavby v podstatě zůstanou stát, je třeba brát v úvahu, že povrchové i výplňové materiály konstrukcí staveb by měly být z nehořlavého materiálu, splňovat přísné požární normy.

  Mimochodem, s jistou nadsázkou lze říci, že u pojištěného domu to prakticky znamená pouze riziko tříměsíčního přechodného náhradního bydlení (než bude postaven nový montovaný dům). V obou případech živelné pohromy je sanace rozsáhlejšího poškození zděných staveb nesmírně časově i finančně náročná.

  Mluvíme-li o bezpečnosti proti vloupání, není konstrukce dřevostavby nijak snadněji překonatelná než jiné konstrukce. I v tomto případě je posuzováno nejslabší místo, což jsou vždy okna nebo dveře.
  Hovoříme-li jako první o hledisku ekologickém, pak se zde jedná o dva hlavní důvody: jednak hlavním konstrukčním prvkem je dřevo, což je "obnovitelný surovinový zdroj". Dále je nutné připomenout neporovnatelně lepší tepelně technické vlastnosti dřevostaveb a tedy úsporu energií na vytápění. Konkrétně lze říci, že konstrukce obvodové stěny odpovídají svým skutečným tepelným odporem zdivu z tepelně izolačních cihelných tvárnic o tloušťce tři čtvrtě metru. Pro výstavbu používáme atestované, zdravotně nezávadné a ekologické materiály.
  Předchozí srovnání nastiňuje výraznou výhodu těchto staveb, a to je ekonomika, která má hned několik aspektů: jednak díky vysokým tepelně izolačním schopnostem je to skutečně výrazná úspora provozních nákladů, dále příznivý poměr mezi zastavěnou plochou (danou vnějším obvodem domu) a vnitřní užitnou plochou (mnohem tenčí stěny) a v neposlední řadě díky rychlosti výstavby krátkodobé zhodnocení investic, minimální náklady na paralelní bydlení a u klientů využívajících hypotéku výhodu ve splácení úroků z čerpané částky.